Zing.vn Ping: ms
on

Zing.vn problems last 24 hours:

Recent Ping Status:


Global health:
95.47%
Most reported problems:
  • Is offline
    15.38%
  • Can't login
    46.15%
  • Other errors
    38.46%

Cập nhật tin tức mới và nóng nhất về Đời sống - Xã hội, Kinh tế, Thế giới, Thể thao, Giải trí, Công nghệ và nhiều lĩnh vực khác…
If the site is listed as Online but you can't access it, try this steps